fbpx
 

Termeni şi politica de confidenţialitate

TERMENII ŞI POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

ASOCIAŢIA PASTEL

 

Securitatea datelor dvs. personale este o prioritate pentru Asociatia pastel

 

Asociatia pastel efectuează prelucrarea datelor dvs. personale în măsura în care este necesar, pentru a îndeplini contractul cu privire la voluntariat (sau pentru punerea în aplicare a măsurilor luate înainte de încheierea unui astfel de contract) și prelucrarea ulterioară a datelor dvs. personale, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor publice ale asociatiei, respectiv realizarea sponsorizarilor si donatiilor companiei sau comunicarea cu asociatia.

 

1. DATE DE MANAGEMENT ȘI DETALII DE CONTACT

  • Operatorul datelor dvs. personale este compania Asociatia Pastel, cu sediul social București, Sector 2, Str. Ardeleni, nr. 33, număr de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor 82/2020, cod fiscal 43260055 (denumită în continuare „Operator”).
  • Detaliile de contact ale operatorului sunt următoarele: Asociatia Pastel, cu sediul social București, Sector 2, Str. Ardeleni, nr. 33, adresa de e-mail contact@asociatiapastel.ro, telefon 021.335.84.45

 

2. CE CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM

Prelucram datele donatorilor, voluntarilor, colaboratorilor si ale abonatilor la serviciul de newsletter furnizat de Asociatia pastel. Atunci cand donati sume de bani pentru sustinerea Asociatiei Pastel, atunci cand colaborati cu organizatia noastra in calitate de voluntar, partener, colaborator, abonat, colectam datele dvs. cu caracter personal, in calitate de operator de date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra, astfel incat aveti controlul asupra tipului de informatie pe care ne-o oferiti:

a) Pentru procesarea formularului 230:

 • nume si prenume;
 • initiala tatalui;
 • cod numeric personal;
 • adresa;
 • e-mail si numar de telefon;

 

b) Pentru procesarea cererii de voluntariat 

 • nume si prenume
 • telefon
 • e-mail
 • data nasterii

 

c)Pentru transmiterea newsletterelor catre abonati:

 • E-mail

 

d) Pentru comunicarea directa cu Asociatia pastel:

 • nume si prenume
 • e-mail

 

Pentru operatiunile de plata prin intermediul furnizorului de servicii de plata Euplatesc, nu stocam date suplimentare prin intermediul site-ului Asociatiei Pastel.

 

3. TEMEIUL JURIDIC PENTRU PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  • Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale este faptul că o astfel de prelucrare este necesară pentru:
   • îndeplinirea contractului dintre dvs. și asociatie sau înainte de încheierea unui astfel de contract, în sensul articolului 6 alineatul (1) b) Regulament al Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) (denumit în continuare „Regulamentul“)
   • îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile operatorului, în sensul articolului 6 alineatul (1) litera c) din regulament, în special îndeplinirea obligațiilor impuse asociatiei prin reglementări legale.

 

4. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  • Scopul procesării datelor dvs. personale este de a încheia un contract de voluntariat între dvs. și asociatie, un contract de sponsorizare sau donatie, respectiv de a comunica cu asociatia.
  • Informațiile privind prelucrarea comunicațiilor personale în cazul trimiterii de comunicate si newletter se aplica doar in baza consimtamantului persoanei.
  • Nici o decizie automata nu va fi efectuata intre Art. 22 din Regulament.

 

5. TIMP DE STOCARE A DATELOR PERSONALE

  • Datele dvs. personale vor fi prelucrate pe durata efectelor drepturilor și obligațiilor contractului și pe perioada necesară pentru arhivare în conformitate cu reglementările legale generale obligatorii, dar cel mai târziu pentru perioada prevăzută de reglementările legale generale obligatorii.

 

6. ALTI BENEFICIARI AI DATELOR PERSONALE

  • Alți beneficiari ai datelor dvs. personale pot fi companiile de curierat și alte persoane servicii de plăți, și persoanele care furnizează servicii tehnice legate de funcționarea website-ului, contabilitate, inclusiv operațiunile software și stocarea datelor.
  • Prin utilizarea acestui site, este posibil să stocăm informațiile dvs. personale la Asociatia Pastel.
  • Destinatarii datelor dvs. personale prelucrate în scopul îndeplinirii obligațiilor legale pot fi autoritățile financiare sau alte autorități competente în cazurile în care furnizarea datelor se impun prin reglementări legale.
  • Operatorul nu transmite datele dvs. personale într-o țară terță (către o țară terță) sau catre organizație internațională.

 

7. CUM PROTEJĂM SECURITATEA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Asociatia pastel se angajeaza să asigure securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor din domeniu.

Stocarea datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi EuPlatesc. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt garantate si securizate de catre EuPlatesc.

Termenii si Conditiile, precum si Politica de confidentialitate ale procesatorului de plati EuPlatesc pot fi consultate aici: https://www.euplatesc.ro/termeni-si-conditii.php

Vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

8. DREPTURILE UTILIZATORILOR

Dreptul dumneavoastră de a fi informat în legătură cu datele dumneavoastră

Vă putem pune la dispoziție informații în legătură cu datele pe care le păstrăm în legătură cu dumneavoastră, la cerere.

Dreptul dumneavoastră de a corecta și completa datele dumneavoastră

Vom corecta informațiile greșite în legătură cu dumneavoastră, în cazul în care ne notificați acest lucru. Vom completa datele incomplete, în cazul în care ne notificați acest lucru, cu condiția ca aceste date să fie necesare pentru scopul propus al prelucrării datelor dumneavoastră.

Dreptul dumneavoastră de șterge datele dumneavoastră

Vom șterge informațiile pe care le păstrăm în legătură cu dumneavoastră, la cerere. Cu toate acestea, anumite date vor fi șterse numai după trecerea unei perioade de păstrare prestabilite, de exemplu pentru că avem obligația de a păstra datele în conformitate cu prevederile legale, în unele cazuri, sau pentru că avem nevoie de aceste date pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră.

Dreptul dumneavoastră de a vă retrage consimțământul

Vă puteți retrage consimțământul acordat în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră, în orice moment, cu efect pe viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră nu va fi afectată de acest lucru, până la momentul retragerii consimțământului dumneavoastră.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră

Vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră, în orice moment, cu efect pe viitor, în cazul în care prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră se realizează pe baza uneia dintre justificările legale prevăzute în articolul 6(1e sau 1f) din Regulamentul (UE) 2016/679. În cazul în care vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră, cu condiția să nu existe motive imperioase și legitime pentru o prelucrare ulterioară.

Dreptul dumneavoastră la portabilitatea datelor

La solicitarea dumneavoastră, vă putem pune la dispoziție anumite informații într-un format structurat, folosit în mod obișnuit și prelucrabil electronic.

Dreptul dumneavoastră de a vă adresa unei autorități de reglementare

Puteți face o contestație privind protecția datelor la o autoritate pentru protecția datelor. În acest scop, adresați-vă autorității pentru protecția datelor competenta:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro.

În cazul în care aveți orice întrebări referitoare la protecția datelor sau la exercitarea drepturilor dumneavoastră, puteți folosi următoarele date de contact pentru a lua legătura direct cu departamentul nostru pentru protecția datelor:

privacy@asociatiapastel.ro

 

9. CE COOKIE FOLOSIM?

Datele colectate sunt complet anonime și nu le putem conecta la alte date.

Date statistice – Pentru a îmbunătăți calitatea site-ului nostru, colectăm statistici anonime despre trafic pentru a ne ajuta să dezvoltăm în continuare organizatia noastră. Asadar, utilizăm instrumentul Google Analytics cu un addendum valabil pentru procesarea terțelor părți pentru înregistrările dvs. Aceste date nu pot fi asociate cu o anumită persoană, dar transmitem datele de trafic complet anonim la Google Analytics.

 

10.  CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, puteți contacta Responsabilul privind Confidențialitatea, prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa: privacy@asociatiapastel.ro sau

– prin poștă sau curier la adresa: Str. Ardeleni, nr. 33, sector 2, Bucuresti

 

Actualizarea politicii de confidențialitate

Vă putem modifica sau actualiza în permanență politica de confidențialitate. Orice modificare a acestei Politici de confidențialitate va intra în vigoare la data publicării lor pe acest site.

 

Data: 07.06.2021