fbpx
 

Formular redirectionare 3,5%

Completează datele tale pentru a depune declarația 230 și redirecționează 3,5% către Asociația pastel. Nu uita, data limită de depunere este 25 mai 2023. Completează formularul de mai jos pana pe 1 mai și noi îl vom trimite prin poștă, cu confirmare de primire, către ANAF-ul de care aparții, în timp util.

Haide să construim împreună un obicei din a face fapte bune!

  As vrea sa redirectionez catre Asociatia Pastel procentul de:

  DECLARAȚIE

   CONSIMȚĂMÂNT

  Acest consimțământ este acordat ASOCIATIA PASTEL, avand certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor nr. 82/20.10.2020, Cod de Identificare Fiscala 43260055, cont bancar RO22MIRO0000907290500101 deschis la ProCredit Bank, cu sediul in Bucuresti, str. Ardeleni, nr. 33 sector 2, tel. : 021 335 84 45 e-mail: contact@asociatiapastel.ro, inregistrata in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale cu nr. 82/20.10.2020.

  Consimțământul este dat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal in scopul depunerii la ANAF (direct sau prin mijloace postale) a formularului 230, completat de subsemnatul în favoarea ASOCIATIEI PASTEL. Depunerea se va face de către asociație prin Persoanele Împuternicite de Asociație (angajați).

  Pentru realizarea scopului anterior mentionat, ASOCIATIA PASTEL prelucrează următoarele categorii de date personale (in format fizic si/sau electronic): numele si prenumele, adresa de domiciliu, cod numeric personal, telefon si adresa de mail.

  Durata până la care asociația va pastra și prelucra datele mele cu caracter personal este 2 ani, cu exceptia cazului in care asociația este obligata sa pastreze aceste date pe o durata mai lunga de timp (conform cerintelor legale).

  Totodata, declar ca mi-au fost aduse la cunostinta care sunt drepturile mele cu privire la datele cu caracter personal prelucrate in baza prezentului consimțământ, respectiv:

  Dreptul de a fi informat – reprezinta dreptul meu de a solicita asociației sa imi trimita informatii cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal.

  Dreptul de acces la date – reprezinta dreptul meu de a solicita asociației sa imi confirme daca datele mele cu caracter personal sunt prelucrate sau nu, precum și modul in care sunt gestionate acestea. Solicitarea mea nu va fi taxata de catre asociație, iar raspunsul imi va fi furnizat in termen de o luna de la data cererii (cu exceptia cazului in care cererea este nefondata sau excesiva). Orice solicitari nefondate, excesive sau repetitive, vor putea fi taxate de catre asociație.

  Dreptul de rectificare – reprezinta dreptul meu de a informa asociația cu privire la orice data cu carcater personal pe care voi dori sa o rectific. Asociația va raspunde acestei solicitari in termen de cel mult o luna de la data solicitarii și va transmite modificarile oricaror terte parti care trebuie sa le schimbe.

  Dreptul de stergere – reprezinta dreptul meu de a solicita stergerea datelor mele personale intr-un numar de situatii (de exemplu, daca datele nu mai sunt necesare in raport cu scopul pentru care a fost creat sau in situatia in care imi voi retrage acest consimțământ). Am fost informat ca asociația va da curs solicitarii mele, acolo unde este posibil, deși pot exista cerinte legale care sa impiedice asociația sa faca acest lucru total / partial.

  Dreptul la restrictionarea prelucrarii – reprezinta dreptul meu de a informa asociația ca poate pastra datele mele cu caracter personal, dar ca trebuie sa opreasca prelucrarea pe o anumita perioada de timp determinata. Pot solicita acest lucru in situatiile in care, in mod intemeiat, doresc sa verific corectitudinea datelor sau scopul procesarii acestora.

  Dreptul la portabilitatea datelor – reprezinta dreptul meu de a solicita asociației portarea datelor mele cu caracter personal pe care aceastea le prelucreaza catre un alt operator. Deoarece datele mele se afla inregistrate atat in format fizic, cat și electronic, in baze de date prelucrate manual, am inteles ca asociația va face tot ce este posibil pentru a furniza informatii intr-un format portabil, dar este putin probabil ca va putea crea sisteme automate pentru a face acest lucru.

  Dreptul de opozitie – reprezinta dreptul meu de a ma opune și de a solicita oprirea procesarii datelor mele in situatiile in care interesul meu legitim o impune sau daca in situatia mea personala apar situatii care ma pot determina sa imi exercit acest drept (inclusiv profilarea).

  Exercitarea oricaruia dintre drepturile de mai sus se face printr-o solicitare adresata in scris asociației fie prin e-mail pe adresa privacy@asociatiapastel.ro, fie prin posta, cu confirmare de primire, pe adresa din Bucuresti, str. Ardeleni, nr. 33 sector 2.

  Prezentul consimțământ poate fi revocat in orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuita transmisa catre ASOCIATIA PASTEL in atentia responsabilului cu protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afecteaza legalitatea utilizarii datelor inainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv).

  Daca consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate in scopurile de mai sus.

  Consimțământul in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si furnizarea acestor date sunt voluntare.

  Am inteles aceasta declaratie de consimțământ cu privire la procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus, in scopurile descrise in aceasta declaratie de consimțământ.

  Te rugăm să semnezi formularul mai jos:
  Daca intampini dificultati in completarea formularului, te rugam sa ne scrii un mesaj pe contact@asociatiapastel.ro